Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Счетоводни Услуги от Kreston BulMar

СчетоводителСчетоводна Къща Крестън БулМар е основана през 1996 г. Днес фирмата ни е една от водещите и най-авторитетни счетоводни къщи в страната и популярно име за всеки счетоводител. Ние бяхме първата счетоводна къща, която още през 2000 г. покри международния стандарт за качество ISO 9001, а след това станахме първата счетоводна къща, която покри и международния стандарт за информационна сигурност ISO 27001. През годините нашите счетоводители развихме може би най-модерна технология и методология за счетоводно обслужване в България, включително и собствена счетоводна програма. Инвестирахме и разполагаме с най-модерната и надеждна информационна система, от клас, който се използва в банките.

Горди сме да заявим, че най-много инвестираме в обучението и квалификацията на всеки наш счетоводител и извършваме двоен контрол върху всеки документ, преди да отиде при клиента или в НАП. Това ни дава самочувствието да носим огромната отговорност за своята работа и клиентите ни спокойно да мислят само за своя бизнес.

 

Новини от Kreston BulMar

Промени в правата за обезщетения за безработица - „Крестън БулМар” за „Капитал Дейли”

В днешния брой на „Капитал Дейли” Георги Димитров „ Управляващ Съдружник Обработка на Заплати” в „Крестън БулМар” разяснява, кои лица имат право на парично обезщетение и редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Трудов или граждански договор - „Крестън БулМар” за „Капитал Дейли”

В днешния брой на „Капитал Дейли” Георги Димитров „ Управляващ Съдружник Обработка на Заплати” в „Крестън БулМар” разяснява обстойно различията между наемане на кадри на трудов и граждански договор.

Семинар: Промените в ЗДДС за 2017

По време на семинара проведен в Kreston BulMar на 21 февруари 2017 г. от гост лектора Валентина Василева, Данъчен Консултант в Глобал Такс АД, бяха представени измененията и допълненията в ЗДДС обнародвани в ДВ бр.97/2016 г., които влизат в сила от 01.01.2017г.

Семинар на Академия Булмар: Съставяне на годишни финансови отчети

Разгледани бяха също и темите Продължителност на работното време и Преобразувания на счетоводния финансов резултат

Отчитане на разходи по кредитни и дебитни карти - „Крестън БулМар” за „Капитал Дейли”

Тази седмица в „Капитал Дейли”, Методи Христов, Управляващ Съдружник Счетоводно Обслужване в „Крестън БулМар” описва всички подробности свързани с използването и отчитането на разходите на фирмени кредитни и дебитни карти, които са необходими за нормалният ход на оперативната дейност на едно дружество.

Как да ни откриете

accounting-office

офис: 1309  София,  ул.  Нишка 172
(бивша ул.  Найчо Цанов 172)

тел.: (02) 812 06 / 135

email: bulmar@bulmar.com
(или формата за контакти)

лице за контакт: Десислава Христова
(директор счетоводство)